DLG Træpiller - Kvalitetstræpiller med leveringssikkerhed

Miljøvenlige træpiller fra DLG

Med et imponerende lavt askeindhold på ca. 0,5 % svarende til mere end 10 gange lavere end f.eks. korn, og et svovlindhold der ligger under grænsen på 0,5 %, er træpiller miljøvenlige ved afbrænding og fritaget for svovlafgifter.

Træpiller er nemme at opbevare både løst og i sække, så længe de opbevares tørt. Pillerne kan opbevares i en nedlagt silo, lægges løst på loft eller i lade. DLG træpiller leveres som det ønskes, i løs vægt eller i 16 kg sække.

Desuden kan DLG tilbyde piller med en diameter på både 6 mm og 8 mm. 8 mm pillerne er de mest brugte i Danmark. Syd for Danmark bruges næsten udelukkende 6 mm piller. Kvaliteten af pillerne er identiske - men nogle stokerfyr og træpilleovne har ofte en mindre tilføringskanal, hvorved 6 mm piller kan være at foretrække.

Find de tekniske specifikationer her.

Køb træpiller online på www.landogfritid.dk