DLG præciserer processen om valghandling til repræsentantskabet

1. maj 2012

Foranlediget af debatten i landbrugspressen vil vi følge op på sagen om, at valget af gdr. Kristian Søberg til DLG's repræsentantskab blev annulleret.

- Valget af Kristian Søberg er og bliver ugyldigt ud fra DLG's vedtægter og praksis på området, idet han har brugt sit mandat dobbelt, og samtidig har han frataget et andet medlem muligheden for at blive valgt, siger DLG's formand, Niels Dengsø Jensen.

Kristian Søberg søgte om medlemskab i DLG Østjylland den 20. december 2000. Ansøgningen blev taget op og godkendt på kredsbestyrelsesmøde den 23. januar 2001, hvor han lige siden været registreret som medlem og kunde.

Efterfølgende har samhandlen mellem Kristian Søberg og DLG været via DLG Østjylland - også selvom enkelte varer måtte være bestilt eller leveret via DLG Randers-Djursland.

Kristian Søberg har i alle årene, siden han blev medlem, været inviteret til valg- og regnskabsmøderne i DLG Østjylland. I år valgte han imidlertid at spørge i valgkreds Randers-Djursland, om han måtte komme til deres møde. Randers-Djursland bekræftede, at han var velkommen, men at han ikke kunne stemme eller stille op i valgkredsen.

På valg- og regnskabsmødet i Randers-Djursland deltog Kristian Søberg. Han fik ikke udleveret stemmeseddel. Det kan de to valgtilforordnede bekræfte, idet man ikke kan få udleveret stemmeseddel, hvis man ikke er opført på medlemslisten i den pågældende valgkreds.

Ikke desto mindre blev han opstillet til valget, og han blev valgt. Vi må her beklage, at DLG ikke i opstillingsproceduren på valgmødet var opmærksom på, at Kristian Søberg ikke var opstillingsberettiget.
 
Valgbarhed og afgivelse af stemme hænger nøje sammen med registrering af medlemskab. Antallet af repræsentantskabsmedlemmer i den enkelte valgkreds er således bestemt ud fra, hvor mange medlemmer der er i den pågældende valgkreds, og hvor stor omsætning det enkelte medlem bidrager med.

Som eksempel indgår Kristian Søbergs medlemskab og omsætning som en delmængde af de otte repræsentantskabsmedlemmer, der vælges i valgkreds DLG Østjylland. Man kan ikke afgive stemme eller lade sig opstille i andre kredse end der, hvor man har sit medlemskab. Hvis man stemmer andre steder end i sin egen kreds, misbruger man således sit mandat. Derfor er valget af Kristian Søberg i Randers-Djursland ugyldigt. Kristian Søbergs påstand om egen afgivelse af stemme i valgkreds Randers-Djursland er således i direkte modstrid med DLG's vedtægter og praksis på området.

DLG opdagede fejlen dagen efter mødet, hvorefter Kristian Søberg blev kontaktet af vores lokale direktør og af vores advokat, som meddelte, at valget var ugyldigt.
- Jeg vil understrege, at Kristian Søberg naturligvis fortsat er velkommen til at stille op i sin egen valgkreds - helt som alle andre medlemmer, pointerer Niels Dengsø Jensen.