DLG investerer i innovation

5. januar 2012

DLG køber sig ind i udviklingsselskabet Webstech ApS, der er én af virksomhederne i Agro Business Park i Foulum. Virksomheden har udviklet nye trådløse sensorer, der kan anvendes inden for landbrug og fødevare

- Der er ingen tvivl om, at sensorprodukterne fra Webstech er fremtidsrettede, og vi synes, det er en spændende virksomhed, der tilfører DLG-koncernen ny viden og værdi, siger adm. direktør, Asbjørn Børsting, DLG.

Også Webstech ser nye muligheder med det nye setup, der blev indledt ved årets start.

- Som en udviklingsorienteret iværksættervirksomhed er det en stor opgave at opbygge et internationalt forhandlernet. Ved at indgå en aftale med DLG/Kongskilde får vi en stor og stærk samarbejdspartner med et internationalt forhandlernet og stor viden om markedet, hvilket skaber nogle fantastiske muligheder for Webstech, siger adm. direktør Ole Green, Webstech. 

DLG går nu ind i Webstech med en ejerandel på 15 pct.. De øvrige ejere er Agro Business Innovation, Østjysk Innovation samt Ole Green, opfinder og forsker ved Aarhus Universitet. Webstech blev etableret for to år siden og har fire medarbejdere, der er meget forskningsorienterede og således også har sat selskabet på landkortet i relation til erhvervsrettet forskning. Én af virksomhedens mange aktiviteter er bl.a. et igangværende GUDP-finansieret projekt, som køres i samarbejde med Aarhus Universitet og DLG.

- DLG og Kongskilde forhandler produkterne fra Webstech, og det passer meget godt ind i koncernens strategi om at være mere innovative på såvel det danske som internationale markeder. I den forbindelse har vi eneforhandlingen af sensorerne på de markeder, hvor vi i forvejen er godt repræsenteret, nemlig Danmark, Tyskland, Polen, Frankrig, England og Sydafrika, siger Asbjørn Børsting. Han er overbevist om, at sensorteknologien bliver et essentielt værktøj for mange landmænd, når korn og andre afgrøder skal styres optimalt i laden.

Det nye samarbejde kaster nyt lys over de mere innovative forsknings- og udviklingsaktiviteter i DLG, og det er ikke helt tilfældigt.

- Vi har en vision om at være en innovativ koncern, og det er vi på flere områder, men vi skal endnu længere for at sikre landbrugs- og fødevareerhvervet værktøjer og viden. På den måde kan de udnytte ressourcerne endnu bedre, siger koncerndirektøren, der også ser synergier på tværs af koncernen.

Om Webstech

Webstech var én af vinderne i Agro Business Park årlige innovationskonkurrence i 2009, hvor Ole Green deltog i konkurrencen med en blot tre siders forretningsplan. Selskabet blev stiftet efter prisoverrækkelsen på Agromek i 2009 som en spin-off virksomhed baseret på patenteret forskning fra Aarhus Universitet. Virksomheden har på blot to år ved hjælp af Agro Business Parks netværk, sparring m.m. således formået at udvikle en række innovative, varemærkebeskyttede produkter. 

De trådløse sensorer, Sensseed® og Senssilage®, som Webstech arbejder med til bl.a. korn og ensilage, bidrager til kontinuerlig overvågning, hvorved det er muligt at styre temperatur og fugtighed langt mere præcist og ensartet end med hidtidige metoder. Samtidig sikrer sensorerne mulighed for, at man ikke overtørrer og dermed bruger unødig energi.