Danespo skaber meget tilfredsstillende resultat

Af: Kommunikation
Dato: 12-10-2011

Danespo A/S har udnyttet markedssituationen og selskabets stærke kompetencer, hvilket har resulteret i et nettoresultat i 2010/2011 på 6,4 mio. kr. mod 2,5 mio. kr. året før. Det er fjerde år i træk, at Danespo viser sin styrke.

- Vi ser tilbage på et regnskabsår med en tilfredsstillende udvikling og et meget tilfredsstillende nettoresultat, siger Steen Bitsch, der er adm. direktør i Danespo. Han peger på fire områder, der har haft en klar afsmitning på udviklingen.

- Dels er markedssituationen og prisniveauet parametre, der har sat deres fingeraftryk på Danespos resultat, dels vores datterselskabers evne til at skabe overskud samt vores evne til at forædle stærke sorter der indbringer royalties, uddyber Steen Bitsch, der aflagde beretning på selskabets generalforsamling i Billund onsdag den 12. oktober.

Markedet for læggekartofler var ganske fornuftigt i 2010/2011, idet der var en generel knaphed på kartofler. Danespo opnåede i samme ombæring af øge afsætningen mængdemæssigt. De to ting var blandt andet med til at rykke nettoomsætningen fra 165 mio. kr. i 2009/2010 til 204 mio. kr. i 2010/2011. Det var samtidig støttet af den indsats, virksomheden har gjort for at højne fokus på kvaliteten hos avlerne.

Inden for spisekartofler startede markedet i sommeren 2010 med et pænt højt prisniveau. Det stod i sensommeren ret hurtigt klart, at den tørre sommer i Østeuropa ville medføre en markant efterspørgsel på spisekartofler fra Vesteuropa, hvilket medførte yderligere prisstigninger hen over vinteren 2010-2011. Danespo fik derfor en god omsætning af spisekartofler til eksport, primært til Polen, Sverige, Norge og Baltikum samt naturligvis Rusland, som dog viste sig at være betydelig mere besværligt end først antaget. 

- Markedet sluttede heldigvis positivt for Danespo - med betydeligt større mængder til eksport end normalt og pæne priser til vores avlere, pointerer Steen Bitsch.

Danespo har i de seneste år fokuseret markant på at minimere risici på kundeporteføljen på læggekartofler, og hvor den tidligere var centreret om Nordafrika, er afsætningen nu spredt væsentlig mere, så Nordafrika og Europa hver udgør ca. 50 pct. Og samtidig kommer nye markeder til.

- Vi har etableret os stærkere i Tyskland med købet af forædlingsvirksomheden NSP i Teterow i 2010, og vi tror på, at det er et stærkt brohoved til de store markeder mod øst, hvor vi forventer at udvikle vores markedsposition fremadrettet, siger Truels Damsgaard, formand for Danespo. Han peger på Danespos strategi, hvor det netop er en delstrategi at skabe en mere afbalanceret afsætning med mindre risikoeksponering.

- Vi er ivrige efter at gøre en god figur på f.eks. det russiske marked, hvor vi de sidste tre til fire år har gjort en del benarbejde - og det ser nu ud til at begynde at spire. Vi kommer heller ikke uden om, at forædlingsindsatsen smitter af på, hvordan vores fremtidige bane kommer til at se ud. Derfor vil vi gerne udvikle det nuværende frodige samarbejde med KMC om LKF Vandel, så forædlingen bliver endnu mere innovativ, men også ved fortsat at samarbejde med udenlandske forædlere, tilføjer Truels Damsgaard.

Danespo vil i det kommende regnskabsår fokusere på:

  • Sortsudvikling
  • Øget kvalitet/nytteværdi
  • Udvikling af nye licensområder
  • Vækst, dels via opkøb, dels organisk udvikling
  • Fremtiden under den nye regering - med fokus på kartofler som specialafgrøde


Danespo A/S forædler, producerer og sælger læggekartofler primært til eksport samt spisekartofler til Skandinavien. Danespo Holding er ejet af DLG og DLF-Trifolium.