Tilskudsfoder

DLG tilbyder en vifte af forskellige tilskudsfoderblandinger til svin.

Sortimentet består af blandinger med forskellig iblandingsprocenter, der tager højde for den kornmængde, der er til rådighed på den enkelte produktionsenhed. Indholdet af fiskemel i de enkelte so- og smågriseblandinger er ligeledes forskelligt.

DLGs tilskudsfoder giver mulighed for at fremstille foderblandinger med gode produktionsresultater og høj effektivitet.

Dette forudsætter imidlertid:

  • Kendskab til kornbeholdningens indhold af næringsstoffer
  • Kendskab til kornbeholdningens tørstofprocent
  • Kendskab til tilskudsfoderets indhold af næringsstoffer og råvarer
  • Optimering af foderblandingen med udgangspunkt i ovennævnte punkter
  • Vedligeholdelse og kalibrering af formalings- og blandeudstyr
  • Høj hygiejne omkring fremstilling og opbevaring af råvarer og færdigvarekvalitets og produktionskontrol i form af foderanalyser og effektivitetsrapport

DLGs tilskudsfoder er beregnet på basis af Videncenter for Svineproduktions analyser af dansk korn som gennemsnit for de seneste 3 år. Landscentrets analyser for korn er offentlig tilgængelige og bredt anerkendte blandt danske svineproduktions rådgivere som vejledende grundlag for udarbejdelse af blandevejledninger for hjemmeblandet foder. DLG tilbyder omfattende produktvejledning i forbindelse med levering af tilskudsfoder i form af råvareanalyser, optimering af foderblandinger samt opfølgende effektivitetsrapportering.

Vi tilbyder ligeledes en analysepakke, der består af flere korn- og foderanalyser over sæsonen og hjælper dig med at kontrollere, at dine dyr er konstant er dækket ind på næringsstoffer.