Slagtekyllinger

DLG fører forskellige sortimenter til slagtekyllinger, bl.a. Complete, som er fuldfoder, Optima til iblanding af hel hvede og Tizea til produktion af majskyllinger.

For alle sortimenter gælder følgende foderstrategi:

slagtekylling-2.gif
  • Startfoderet anvendes fra dag 0-8
  • Medio-foderet anvendes fra dag 9-14
  • Voksefoderet anvendes fra dag 15
  • Slut-foderet anbefales anvendt de sidste 5-6 døgn, men skal anvendes minimum sidste døgn før slagtning

Tizea-sortimentet er formuleret til en hvedeanvendelse ude på gården på ca. 10 % jf. DLG's anbefalede hvedeprogram. Optima-sortimentet er formuleret til en hvedeanvendelse ude på gården på ca. 20 %, dog afhængig af blandingsvalg og slagtealder.

Yderligere oplysninger om de enkelte blandinger og anvendelsen heraf kan indhentes ved salgsansvarlig i pågældende landsdel.