Ænder og gæs

Foder til produktion af slagteænder og -gæs omfatter:

  • Rød And, der anvendes til æglæggende ænder
  • Gul And, der anvendes til ænder og gæs i alderen 0-2 uger
  • Grøn And, der anvendes til ænder i alderen 2-7 uger og til gæs fra 2 uger indtil slagtning, gerne suppleret med hel hvede og grøntfoder
  • Rugegås, der anvendes til æglæggende gæs

Yderligere oplysninger om de enkelte blandinger og anvendelsen heraf kan indhentes ved salgsansvarlig i pågældende landsdel.